Sprinkleriasennukset

Sammutusjärjestelmien asennustyöt luotettavasti ja ammattitaidolla

Asennustyöt suorittavat asentajamme tai aliurakoitsijat eri puolilla maata. Kiinnitämme huomiota asennuksessa kestävyyden lisäksi myös siisteyteen. Kun sammutusjärjestelmä on asennettu ja sen toimivuus testattu, suoritetaan Tukesin valtuuttaman tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastus. Loppudokumentit luovutetaan asiakkaalle ja tarvittaville sidosryhmille sekä paperi- että sähköisessä muodossa. Asiakkaan laitteiston käyttöhenkilökunnalle pidetään kyseisen järjestelmän käyttökoulutus.

Huolto- ja ylläpitopalvelun sisällöstä voidaan sopia joko kertaluonteisesti tai määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Huolehdimme yhteistyökumppaneidemme kanssa siitä, että palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavilla.

Suojattujen tilojen ja kohteiden säännölliset paloturvallisuuskartoitukset, laitteistojen tarkastukset sekä ylläpitotyöt pitävät sammutuslaitteiston ajantasaisena ja turvallisuustason korkeana.

Ota yhteyttä