Sprinklerihuolto

Sammutusjärjestelmä on toimintakuntoinen ja suojatun kohteen käyttötarkoitusta vastaava, kun se huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti. Näin säädettyjen lakien ja asetusten vaatimukset täyttyvät (mm. pelastustoimilaki, laitelaki sekä asetus automaattisista sammutuslaitteistoista).

Automaattisen sammutusjärjestelmän määräaikaistarkastukset on tehtävä tietyin aikavälein ja sen sisällön on oltava riittävän laaja, jotta varmistutaan järjestelmän luotettavasta toimintakunnosta. 

Järjestelmän asianmukaisen ylläpidon toteuttamiseksi on myös laadittava kunnossapito-ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa automaattisten sammutusjärjestelmien omistajia ja haltijoita niiden ylläpitämisessä ja säännönmukaisten koestuksien ja huoltojen tekemisessä. 

Teemme

  • määräaikaishuollot
  • vikakorjaukset
  • muutos- ja saneerauskorjaukset
  • kunnossapito-ohjelmat

Kanssamme voi myös tehdä huoltosopimuksen.


Huoltopäällikkö
Petteri Tikkunen
Lounaisväylä 7, 26820 Rauma
0400 805 891

Ota yhteyttä