Sprinklerijärjestelmät

Sammutusjärjestelmät

Sammutusjärjestelmän tehtävä on suojata ihmisiä ja omaisuutta tulipalolta. Järjestelmät ryhmitellään säädöksissä sprinklerilaitteistoihin (mukaan lukien vesisumujärjestelmä), kaasusammutuslaitteistoihin sekä muihin yksilöitävissä oleviin sammutuslaitteistoihin.

Tarkoituksenmukaisen sammutusjärjestelmän valinta riippuu aina kohteesta. Sen hankintaperusteena ovat yleensä rakentamista säätelevä lainsäädäntö, viranomaisvaatimus, vakuutusyhtiön vaatimus, rakennuttajan tai rakennuksen omistajan/haltijan tarpeet. Sammutusjärjestelmät nostavat kohteen arvoa ja alentavat vakuutusmaksuja.

Automaattinen sammutusjärjestelmä on tärkeä osa nykyaikaisen yrityksen riskienhallintaa.

Sprinklerijärjestelmä

Sprinklerilaitteisto on automaattinen sammutuslaitteisto, joka antaa palohälytyksen ja -ilmoituksen sekä sammuttaa palon vedellä jo palon alkuvaiheessa tai pitää sen hallinnassa kunnes palokunta suorittaa lopullisen sammutuksen.

Ota yhteyttä