Sprinklerisuunnittelu

Sammutusjärjestelmän suunnittelu alkaa kohteen suojaustarpeiden kartoituksesta sisältäen piirustuksiin, kohteen määräyksiin sekä muihin mahdollisiin erityistä huomiota vaativiin seikkoihin tutustumisella, joiden pohjalta suunnittelemme tilan tai kohteen suojaamiseen täsmällisesti soveltuvan järjestelmäkokonaisuuden.

Aina ei ole tarkoituksenmukaista suojata kaikkea, vaan kysymykseen voi tulla järjestelmä, joka suunnitellaan suojaamaan tarkasti rajattuja alueita tai yksilöityjä paloriskikohteita. Tärkeimmät kriteerimme ovat aina muuttujat huomioonottava mitoitus ja ehdoton soveltuvuus asianomaiseen kohteeseen.

Ota yhteyttä